Politika jakosti

Vedení společnosti První plzeňská galvanovna s.r.o., s ohledem na požadavky současných zákazníků a předpokládané požadavky zákazníků potencionálních stanovilo pro udržení, a především zlepšení, získané pozice na trhu povrchových úprav a především pro naplnění maximální spokojenosti zákazníků následující politiku jakosti :

  • Rozšiřovat a racionalizovat nabídku služeb zákazníkům tak, aby bylo možné komplexně a flexibilně uspokojovat požadavky zákazníků.
  • K uspokojení požadavků zákazníků zabezpečit co nejvyšší odbornost a profesionalitu nabízených služeb zaváděním obecně používaných postupů a efektivních řešení daných úkolů, systematickým zvyšováním odbornosti pracovníků a rozšiřováním jejich specializací.
  • Zdokonalovat systém managementu jakosti, včetně systému ekonomického řízení společnosti tak, aby docházelo neustále k optimalizaci veškerých prováděných činností a nákladů, a tím získávat finanční a kapacitní zdroje pro růst a rozvoj společnosti, udržet konkurenceschopné ceny nabízených služeb a v případě požadavků trhu nabídnout rozšíření jejich sortimentu.
  • Zvyšovat úroveň podnikové kultury jak uvnitř firmy, tak i ve vztahu k jejímu okolí.

Vedení společnosti se zavazuje, že bude plně podporovat danou politiku jakosti, bude ji ročně upřesňovat do cílů jakosti, bude vytvářet podmínky k plnění těchto cílů, bude zajišťovat zdroje nutné k plnění stanovených cílů, bude průběžně kontrolovat jejich plnění a v případě nutnosti vydávat opatření vedoucí k úspěšnému plnění daných cílů.

Od zaměstnanců společnosti se očekává plná odpovědnost za kvalitu odváděné práce spočívající v důsledné samokontrole výsledků své práce, přesné dodržování veškerých postupů daných dokumentací jakosti společnosti a snaha o podnětné návrhy a připomínky ke zlepšení veškerých činností ve společnosti.