Ekologie a kvalita

Společnost První plzeňská galvanovna disponuje novým moderním technologickým zařízením, které splňuje veškeré požadavky na ochranu životního prostředí a hygieny práce. Vzhledem k faktu, že společnost se specializuje zejména na galvanické zinkování a zinek je přírodním prvkem, který nepůsobí škodlivě na životní prostředí ani lidský organismus, lze provoz hodnotit jako ekologicky naprosto bezpečný.

Pro modré a žluté chromátování je provozován i přípravek bez šestimocného chromu. K odmaštění dílů jsou používány alkalické odmašťovací prostředky, které nahradily vysoce škodlivý perchlor. Jedinými produkovanými odpady jsou galvanické kaly a prázdné plastové obaly, které jsou beze zbytku likvidovány profesionálními schválenými firmami.

V oblasti kvality byl učiněn zásadní krok ve vztahu k zákazníkovi na počátku roku 2003, kdy byla společnost úspěšně certifikována dle normy EN ISO 9001-2000 společností RW TÜV. To by mělo všem zákazníkům dávat jistotu, že s jejich výrobky je nakládáno v souladu se všemi nejnáročnějšími požadavky na kvalitu jak nabízených služeb, tak i veškerého zákaznického servisu. Kontrola hotových výrobků, ale i kontrola vlastního procesu je prováděna dle schválených postupů v souladu s příslušnými normami a směrnicemi řízení jakosti.

V současné době se firma připravuje na certifikaci dle normy ČSN EN ISO 14000, tak aby byl její proces výroby plně v souladu s nejpřísnějšími ekologickými požadavky na ochranu životního prostředí.